суббота, 27 февраля 2016 г.

"BAKIKHANOV RESIDENCE" Komplekslər Qrupu / Группа Комплексов "BAKIKHANOV RESIDENCE"

Layihəni seçiniz / Выберите проект
http://bakikhanov-residence-2.blogspot.com/


http://bakikhanov-residence-3.blogspot.com/


http://ramana-residence-1.blogspot.com/
Əmlak Ekspert Mərkəzinin məlumatına əsasən, hal hazırda (2016-cı il) Bakıxanov qəsəbəsində 1kv.m yaşayış sahəsinin orta qiyməti 1.348azn təşkil edir. Nəzərə alsaq ki, bu rəqəm 2011-ci ildə 799azn təşkil edirdi, onda görürük ki, son 5 il ərizində Bakıxanov qəsəbəsində 1kv.m yaşayış sahəsinin qiyməti 68% artıb. Əgər bu dinamika olduğu kimi qalsa (onun aşağı düşməsinə isə heç bir səbəb yoxdur) artıq 2022-ci ildə Bakıxanov qəsəbəsində 1kv.m yaşayış sahəsinin orta qiyməti  2.000 azn həddini keçəcək.

Bakıxanov qəsəbəsində mənzil almaq təkcə daşınmaz əmlak alışı deyil, həmdə sərmayə yatırımıdır və bunu edən hər bir şəxs ancaq və ancaq qazanmış olacaq!

_____________________________________________________________________________
По информации Экспертного Центра Имущества, в настоящий момент (2016 год) в пос. Бакиханова, средняя стоимость 1кв.м жилья составляет 1.348 манат. Если принять во внимание тот факт, что еще 2011 году эта цифра составляло 799 манат/кв.м, то легко можно подсчитать, что за последние 5 лет, средняя стоимость жилой площади в пос.Бакиханова увеличилось на 68%. Если темп динамики роста сохранится и в дальнейшем, то уже к 2022 году средняя стоимость 1кв.м жилья в поселке составит более 2.000 манат.

Приобретение жилья в пос. Бакиханова это не только покупка недвижимости, это также выгодное инвестирование средств и каждый кто это сделает только выиграет от этого.